Apgavo info@rasau.lt, 86207009 darbo neparašė, atsiuntė visiška niekalą iš internetoSkaityti skundą!

Rasau.lt
Komentaras
2017-10-23 14:16
xxxx306827
koks tai buvo darbas? Nematome, jog mūsų sistemoje būtų kilęs toks konfliktas. Jei klientas būna nepatenkintas atlikto darbo kobybe, darbas taisomas arba grąžinami pinigai.