Unikort » Darbas, darbo sąlygos
Unikort, UAB
Unikort » Skundai, atsiliepimai, vertinimai, komentarai

Mantas
Komentaras
2015-05-19 16:10
xxxx778853
Šioje įmonėje ypatingai nemandagūs darbuotojai - su tokio žemo lygio žmonėmis dar neteko bendrauti. Tačiau visus juos, arogancija, nemandagumu ir kompetencijų stoka, lenkia personalo skyriaus darbuotojai artūras ir erika - vardų nesinori rašyti didžiosiomis raidėmis, kadangi tokie žmonės paprasčiausiai to neverti. Apgailestauju, jeigu kada nors su jais teko susidurti - palyskit po šaltu dušu ir tikėkitės, kad neužsikrėsite jokia bjaurastimi.
Mohammad
Komentaras
2015-09-01 20:49
xxxx357083
Daugmaž apie Abraomą:Abraomas sudarė sandorą su Dievu, kad atpsjauipys savo sūnų (būtent todėl žydai ir turi apipjaustymo tradiciją), kad jis ir jo žmonės (t.y. žydai) garbins tik jį, o Dievas užtikrino, kad iš Abraomo giminės kils tautos, kurioms bus lemta apgyvendinti žemes, esančias dabartinių Libano, Izraelio ir Palestinos teritorijose.Kuo tai susiję su čia aprašyta švente?Bene žymiausia biblinė istorija apie tikėjimo stiprumą: Dievas, norėdamas išbandyti Abraomo tikėjimą, liepė jam paaukoti savo sūnų Izaoką. Toliau copy-paste iš biblijos :)Abraomas tarė savo jaunuoliams: Pasilikite čia su asilu, o mes su sūnumi nueisime ten ir pagarbinę sugrįšime pas jus'. Abraomas, paėmęs malkas deginamajai aukai, uždėjo ant savo sūnaus Izaoko pečių, o pats pasiėmė ugnies ir peilį. Jiems beeinant, Izaokas tarė savo tėvui: Mano tėve!' O tas atsiliepė: Aš čia, sūnau!' Jis klausė: Štai ugnis ir malkos! Bet kur yra ėriukas deginamajai aukai?'Abraomas atsakė: Dievas parūpins sau ėriuką deginamajai aukai, mano sūnau!' Taip juodu ėjo toliau. Jiems atėjus į vietą, kurią Dievas buvo nurodęs, Abraomas pastatė aukurą, uždėjo ant jo malkas, surišo savo sūnų Izaoką ir jį uždėjo ant aukuro. Abraomas ištiesė savo ranką ir paėmė peilį, kad nužudytų sūnų. Viešpaties angelas pašaukė jį iš dangaus: Abraomai! Abraomai!' Tas atsakė: Aš čia!' Nekelk savo rankos prieš vaiką ir nieko jam nedaryk! Dabar žinau, kad bijai Dievo ir nepagailėjai man savo vienintelio sūnaus'. Abraomas, pakėlęs akis, pamatė netoliese aviną, įstrigusį ragais į tankų krūmokšnį. Jis paėmė jį ir aukojo deginamąją auką savo sūnaus vietoje.
V.
Komentaras
2015-09-10 16:34
xxxx182678
Šią įmonę dar ilgai atsiminsiu, žinoma iš neigiamos pusės. Išėjimas iš ten – geriausias nutikęs įvykis gyvenime :)
Pradėkime nuo vadovo ARTŪRO. Va čia tai asmenybė. Šiurkštus, grubus, pasikėlęs, principingas, emociškai nestabilus žmogus. Nuotaikų kaita per dieną 100 k keičiasi. Viskas jam neįtinka, darbuotojus visaip vadina kai jo lūkesčiai nėra viršyjami, vis bando spręsti situacijas kokias nors, rėkauja ant darbuotojų bet kas iš to...ne toks bendravimas turi būti.
LILITA – vadovo Artūro sesė. Kadangi brolis vadovas, tai mergaitė saugi jaučiasi įmonėje ir daro ką nori... ištiesų jau suaugus mergina, tačiau elgiasi kaip visiška mažvaikė isterikė. Begalo nedraugiška, principinga, kišasi į kitų reikalus, už akių apkalbinėja. Reguliuoja kas su kuo turi bendrauti, nes jos žodžiais: ,,jei bendrausi su jom, tai tu ne su mumis, o prieš mus".
Esmė – kolektyvas nedraugiškas, konkurencija didelė, apkalbos milžiniškos, visi grupelėmis susiskaldę..žmonių kaita milžiniška....
kol dirbs LILITA ir ARTŪRAS, tol neverta ten eiti. Būsite su žemėm sumaišyti.
Parašykite apie šį darbdavį!..
įrašykite šį Captcha image tekstą
Skaityti komentarus