Pigu.lt negrąžina pinigų už įsigytą neveikiantį TV ar nepakeičia veikiančiuSkaityti skundą!

Komentarų dar nėra.