LAZDYNŲ BŪSTASSkaityti skundą!

Liftioras
Komentaras
2005-03-29 20:46
xxxx420582
Tu nusivYlusi, as nusivYles, mes visi nusivYle
Zmogutis
Komentaras
2005-03-30 08:44
xxxx904811
Laikas pasidomėti įstatymais:

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=167375&Condition2=
Šis įstatymas tinka tuo atveju, jei nėra bendrijos, o "ūkį" valdo "administratorius".

Jei įdėmiai perskaitysit, rasit daaaaug įdomių dalykėlių. Pvz.:

7. Administratorius privalo:
7.1. pasibaigus kalendoriniams metams, pateikti patalpų savininkų susirinkimui išsamią savo veiklos ataskaitą ir šią ataskaitą viešai paskelbti, ne rečiau kaip kartą per metus šaukti patalpų savininkų susirinkimą dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimo ar inicijuoti jungtinės veiklos sutarties sudarymą;
7.2. tvarkyti pajamų ir išlaidų apskaitą bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbams atlikti ir privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros techniniams reikalavimams įgyvendinti;
7.3. teikti patalpų savininkams informaciją apie privalomąsias įmokas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų nuolatine technine priežiūra (eksploatavimu), remontu ar kitokiu jų tvarkymu ir naudojimu;
7.4. patalpų savininkų rašytiniu pageidavimu per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos pateikti paaiškinimus (raštu) dėl jiems apskaičiuotų mokesčių ar gyvenamajame name atliktų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo), remonto ar kitokio tvarkymo darbų ir lėšų panaudojimo jiems apmokėti.Mąstykit... :o)
Lazdynu Bustas
Komentaras
2017-07-27 19:26
xxxx428061
Esame labai nusivilusi taip pat,kad vyksta pilna betvarke ir haosas Lazdynu ukio buste Arhitektu g. 13Atsikeleme isryt i darba 27,07.2017 ir nebuvo butee salto vandens,jokio ispejimo, grizome is darbo ta pati istorija.Baisu, pradejau skambinti net nezino remonto paslaugas busto kad tokia situacyja,trumpai tariant betvarke ir niekam nepasiskusi, ka nori ta daro, o zmogus tik moka ir niekam nerup..Bisus laikai, o tvarka dar baisesne..