Darius Paknys chamasSkaityti skundą!

Buvusi Klientė
Komentaras
2017-03-24 13:25
xxxx350634
Jau kaip buvusi klientė galiu paminėti visas negeroves, kurios dedasi Dariaus Paknio vadovaujamame Sveikatingumo ir terapijos centre Kaune: už įmokėtus pinigus neišrašomi jokie kvitai, tuo būdu visi darbuotojai algas gauna vokeliuose, nežinia dar, ar jie turi darbo sutartis. Su darbuotojais elgiasi chamiškai, nemandagiai, dažnai juos atleidžia iš darbo be jokios priežasties, iš klientų nuolatos šaiposi, nors paties kompetencija niekur neatsispindi. Klubo patalpos seniai neremontuotos, inventorius neprižiūrimas tiek techniškai, tiek higienos požiūriu: nevaloma, nedezinfekuojama. Sienos, lubos apkibusios storu dulkių sluoksniu, dušuose nemalonus kvapas. Manau, kad tiek VMI, tiek Higienos centras turėtų daug ir nesunkaus darbo.