Butų Savininkai / Vilnius / 2017-04-18 / xxxx417627

PRETENZIJA UAB Max Service bei Vilniaus miesto saivaldybės administracijai (0)
UAB MaxService Im.k. 302311572 Laisvės pr. 60-321, Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3 » Skundai, atsiliepimai, vertinimai, komentarai

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui
Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius
savivaldybe@vilnius.lt
vicemeras@vilnius.lt

KOPIJA:
Šaltkalvių g.66 Namo administratoriui – UAB Max Service direktoriui
Laisvės pr. 55A, LT-07190 Vilnius
Tel. +37064053037
info@maxservice.lt
ilan.garas@maxservice.lt

KOPIJA:
Šaltkalvių g.66 Namo įgaliotiniui fiziniam asmeniui VITALIJ BOGDANOVIČ (butas 59), kurio savavališku (samodurišku) vienašališku sprendimu, nesuderinant su butų savininkais, buvo pasirinkta įmonė UAB Max Service, kaip namo administratorius
Tel. +37067087607

KOPIJA:
26-tojo buto SAVININKAMS (vardas, pavardė, adresas, telefonas bei kiti kontaktai - NEŽINOMI)


SKUNDAS

Del esminių klaidų bei trukumų BUTO UŽPILIMO AKTE, surašytame UAB Max Service namo administratoriaus 2017-04-13 d., kitų namo administratoriaus bei namo įgaliotinio veiklos pažeidimų

DATA:

2017-04-18 d.

Savo netinkamai surašytame BUTO UŽPILIUMO AKTE, kurio kopija yra pridedama, kurį jokiais būdais negalima skaityti procesinių dokumentų, mūsų Šaltkalvių 66 namo administratorius mažoji įmonė UAB Max Service, daro pareiškėjams, užlieto buto savininkams, turtinę ir neturtinę žalą.

Netinkamai surašytas aktas negali būti pateiktas nei Draudimo bendrovei, nei teismui.

Maža to, akte nėra nurodyta 26 buto savininko kontaktų. Primintina, kad 26 bute, kuris užpylė pareiškėjų butą, nuolat gyvena tik nuomininkai, savininkas ten negyvena.
26 –tame bute nuolat vyksta triukšmas, muzika visą naktį, girtavimas, o po to jie pamiršta išjungti vandenį ir/ar skalbimo mašiną nesugeba tinkamai pajungti, ir pareiškėjų butą jie užlieja jau ne pirmą kartą.

Pažymėtina, kad pareiškėjai buvo prieš, kad maža niekam nepažįstama įmonė UAB Max Service vykdytų šio namo administratoriaus funkcijas. Šią įmonė pasirinko niekam nepažįstamas šio namo fikcinis įgaliotinis VITALIJ BOGDANOVIČ (Šaltkalvių 66 – 59, tel. 8-670-87-607), nevykdantis savo veiklos, nebendraujantis su gyventojais, ir gavęs šias pareigas neteisėtai, per parašų suklastojimą. Mes buvome prieš Vitalij Bogdanovič kandidatūrą, kaip ir daugumą šio namo butų savininkų.

Toliau apie UŽPILIMO AKTO nuo 2017-04-13 esminės klaidas bei esminius trukumus.

Visų pirma, minėtame Akte, kurio kopija pridedama, nėra visų komisijos narių parašų.
Primintina, kad sutinkant su galiojančiais norminiais reikalavimais, užpylimo aktą surašo komisiją, o ne vienas asmuo. Komisijoje turi būti, mažiausia, trys (3) UAB MaxService darbuotojai. Vienas asmuo – tai nėra komisija. Vienas asmuo neturi kompetencijos procesinio dokumento surašymui.

Jei mažoji įmonė UAB Max Service neturi tiek etatinių darbuotojų, kad sudarytų komisiją iš trijų žmonių užpylimo akto surašymui, jie privalo kreiptis pagalbos į jų veiklą prižiūrinčią Vilniaus mieto savivaldybę.

Tačiau to nebuvo padaryta.
Užpylimo aktą sudarė ir jame pasirašė tik vienas santechnikas Igor Babičev, kuris taip pat nėra įmonės Max Service etatinis darbuotojas, o yra jo paties žodžiais, individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdantis fizinis asmuo – santechnikas.

Antra.
Minėtame akte nėra nurodyta, kada konkrečiai buvo priimta mūsų paraišką dėl buto užpylimo, nėra nurodyta konkretaus laiko, konkrečios valandos.

Manoma, kad minėta klaida yra tyčinė, ir padaryta jinai tam, kad UAB Max Service išsisuktų nuo atsakomybės už tyčinį neveikimą, likviduojant buto užpylimo priežastį.
Primintina, kad mes, pareiškėjai, skambinome telefonu bei rašėme elektroninius laiškus firmai Max Service, pradedant nuo 11 valandos ryto 2017-04-12, pranešant, kad 26 butas mus užliejo.

Tačiau firma Max Service į mūsų butą atvykus nebuvo, o į trečio aukšto 26 butą patekti negalėjo, dėl to firma Max Service mums parašė SMS, kad jie neturi rakto nuo 3 aukšto laiptinės. Mums paskambinus šio namo įgaliotiniui Vitalijui Bogdanovič, pastarasis mums pareiškė, kad raktų santechnikams nepateiks, nes jis yra pernelyg svarbus asmuo, ir tokiais mažais dalykais neužsiima. Vitalijui Bodganovič buvo parašyta SMS su prašymu pateikti santechnikams raktą nuo trečio aukšto, tačiau jis tvirtino, kad SMS negavo ir jokių raktų santechnikams taip ir nepateikė. Dėl minėtų priežasčių mums teko vanduo iš lubų visą balandžio 12 dieną.

Bet užpylimo akte minėti faktai neatsispindi.
Papildomai paaiškiname, kad naktį iš balandžio 12 į balandžio 13-tają dieną, vandens srovės iš lubų dar padidėjo, ir mes buvome priversti kreiptis į UAB GRINDĄ bei UAB MANO BUSTAS, jų avariniais telefonais.

Tačiau nei UAB GRINDA nei UAB MANO BUSTAS avarinės tarnybos nesutiko atvykti į mūsų namą, tvirtindami, kad jokios UAB Max Service nepažįsta, kad UAB Max Service nėra įvesta jiems į kompiuterį, o mūsų 66-tas namas nėra pasirašęs su minėtomis avarinėmis tarnybomis sutarties dėl šio namo avarinio aptarnavimo.

Bet minėti faktai irgi neatsispindi minėtame užpylimo akte.

Kadangi nei UAB „Grinda“ nei UAB „Mano Bustas“ atvykti taip ir nesutiko, mes, pareiškėjai, 02 valandą (02 val. ryto) balandžio 13 dieną vėl paskambinome į UAB Max Service, į visus jų numerius.

Atsiliepė tik vienas UAB Max Service telefonas: 8-655-46-214, ir minėtas asmuo prisistatęs kaip santechnikas, buvo atvykęs pas mus, pats asmeniškai, į butą po antros valandos nakties.
Tačiau tai neatsispindi minėtame buto užpylimo akte.

Pažymėtina taip pat, kad minėtas santechnikas, atlikęs mūsų buto apžiūrą bei konstatavęs žodžiu, kad vanduo bėga mums iš lubų, jokio užpylimo akto mums nepaliko, tvirtindamas, kad dienos metu pas mus turi atvykti komisija dėl akto surašymo.

Tačiau jokios komisijos dienos metu nebuvo, nors mes pralaukėme visą dieną.

Vielai vakare, apie 20 valandą vakaro balandžio 13 dieną, po kelių raštiškų elektroninių skundų minėtai įmonei UAB Max Service bei Vilniaus miesto savivaldybei, mums buvo atneštas „Buto užpylimo aktas“, kurio kopija pridedama, bet kurį negalima skaityti procesinių dokumentų dėl daugybės klaidų bei trūkumų.

Trečia.
Minėtame akte nėra 26 buto savininko pavardės bei parašo, kad jis yra supažindintas su aktu ir informuotas apie pasekmes. Minėtame akte net nėra nurodyta 26 buto savininko pavardės bei kontaktų. Todėl nėra aišku, ar jis supažindintas, ar ne.

Ketvirta.
Minėtame akte nėra įvardinta, kur konkrečiai bėga vanduo, ir kaip lubos nuo bėgančio vandens nukentėjo. Pažymima, kad vanduo pylėsi vonios kambaryje bei gyvenamajame kambaryje. Gyvenamajame kambaryje dėl visą dieną iki nakties bėgančio vandens, balti lubų dažai bei gruntas atsisluoksniuoja bei aptrupėjo, liko geltonos dėmės nuo vandens.
Tačiau minėtame akte tai neatsispindi.

Penkta.
Minėtame akte nėra privalomojo įrašo apie mūsų butą, jo plotą, kuriame aukšte jis randasi, bei nėra įrašo apie mūsų namą bendrai, nėra įrašyta kelintų metų statybos šis namas, nėra kitų privalomumų techninių parametrų.

Šešta.
Minėtame akte nėra konkrečiai ir iki galo aiškiai nurodyta, kas yra kaltas dėl to, kad mūsų bute visą dieną nuo 11 valandos ryto iki 02 valandos nakties bėgo vanduo iš lubų.
Ar kaltas tik vienas 26 butas dėl netinkamo buities technikos pajungimo, ar tame irgi yra ir UAB Max Sevice kaltės dėl netinkamai prižiūrimų centrinio šildymo radiatorių.

Taip pat neatsispindi tas faktas, kad UAB Max Service kalta dėl to, kad tik praėjus šešiolikai (16 val) valandų, minėta įmonė pagaliau sugebėjo vis dėl to rasti raktus nuo trečiojo aukšto durų, patekti į jį, nustatyti avarijos židinį, bei jį pašalinti. Tai įvyko tik po raštiškų grasinimų teismais.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, sutinkant su įstatymais,
PRAŠAU:
-išaiškinti UAB Max Service atstovams, kaip turi būti tinkamai surašomas procesinis dokumentas –Buto Užpylimo Aktas, įstatymų nustatyta tvarka
- pašalinti minėtus trūkumus bei minėtas klaidas, bei pateikti tinkamai surašyta aktą su visų komisijos narių parašais per artimiausią 24 valandų laikotarpį (vieną darbo dieną)
- pagal kompetenciją atlikti UAB Max Service veiklos patikrinimą bei auditą, su kurių išvadomis supažindinti pareiškėjus
- pagal kompetenciją atlikti Šaltkalvių 66 namo įgaliotinio Vitalij Bogdanovič veiklos patikrinimą, o taip pat jo išrinkimo į šias pareigas teisėtumą, bei su patikrinimo išvadomis supažindinti pareiškėjus
- pagal kompetenciją atlikti UAB GRINDĄ veiklos patikrinimą bei išsiaiškinti dėl kokių priežasčių jie atsisakė vykti naktį likviduoti avariją
- pagal kompetenciją atlikti UAB MANO BUSTAS veiklos patikrinimą bei išsiaiškinti dėl kokių priežasčių jie atsisakė vykti naktį likviduoti avariją
- įpareigoti UAB Max Service bei šio namo įgaliotinį Vitalij Bogdanovič pasirašyti sutartį su nors vieną iš šių avarinių tarnybų, apie ką informuoti namo gyventojus raštu, nurodant visą parą veikiančius avarines tarnybos telefonus

Apie rezultatą prašau pranešti RAŠTU pareiškėjams įstatymų nustatyta tvarka priimant atitinkamą sprendimą, bei nurodant jo apskundimo tvarką bei terminus.

Gairės: UAB MaxService Im.k. 302311572 Laisves pr. 60-321 Vilniaus miesto savivaldybes administracija Konstitucijos pr. 3
Skundo komentavimas
įrašykite šį Captcha image tekstą
Skaityti komentarus