Edmundas Žitnikas / Kaunas / 2017-12-14 / xxxx911643

UAB,,Kauno butų ūkis" nepagrįstai prirašinėja darbus (0)
UAB,,Kauno butų ūkis'' » Skundai, atsiliepimai, vertinimai, komentarai

UAB ,,Kauno butų ūkis'',atlikęs namo A,Smetonos 47b laiptinės 160 kv.m. stogo remontą,pareikalavo iš laiptinės gyventojų sumokėti 6440 eurų,nors apklausus privačias firmas,jos nurodė realią rinkos kainą už tą darbą nuo 1500 iki 2500 eurų,t.y.3-4 kartus/!/ mažesnę.Gyventojams pareikalavus darbų sąmatos,suma iškart sumažėjo iki 5610 eurų.Išreikalavus iš vadybininkės R.Baranauskienės jau ir sumažintą sąmatą,paaiškėjo nepagrįstai prirašyti darbai,kuriuos direktoriaus pavaduotoja V.Minevičienė,dalyvaujant darbų vykdytojui M.Virkučiui,buvo priversta pripažinti.Deja,gyventojams siunčiamos sąskaitos dėl to nesumažėjo,kelis mėnesius iš eilės siunčiamos su ta pačia suma.Matyt,darbuotojų godumas toks,kad net pripažinę ,,klaidas''negali atsisakyti neteisėto ,,uždarbio''.
Tai kas čia darosi?!Savivaldybės įmonė įžūliai plėšikauja,klastodama sąmatas,prirašinėdama darbus ir niekas lupikautojų nesustabdo.Jei tik iš vienos laiptinės gyventojų ,,pelnas''sudaro 4000 eurų,tai koks ,,uždarbis'' miesto mastu?Taigi,Kaune jau ir stogai tampa ,,auksiniai,ne tik tualetai.
Išvada:iškilus namo remonto poreikiui,geriau samdyti privačią firmą,prieš tai pareikalavus darbų sąmatos, negu turėti reikalų su valdiškais lupikautojais.
E.Žitnikas
861625288

Gairės: Klaidingos kainos uz stogo remonta
Skundo komentavimas
įrašykite šį Captcha image tekstą
Skaityti komentarus