Butų Savininkai / Vilnius / 2017-04-15 / xxxx417627

Vilniaus m. Šaltkalvių g. 66 namo įgaliotinį, Vitalij Bogdanovic, iš mirusiųjų prisikelk, Velykų progą!!! (0)
Vilniaus m. Šaltkalvių g.66 namo įgaliotinis, Vilniaus m. savivaldybės administracijos pastatų valdymo skyrius » Skundai, atsiliepimai, vertinimai, komentarai

Niekas nerinko jokio namo įgaliotinio adresu Šaltkalvių 66, Vilnius, Naujininkai.

Jokio susirinkimo protokolo nėra, jo niekas akyse nematė.

Per 1,5 metų susirinkimo protokolo gauti nepavyko, nei iš „įgaliotinio“ Vitalij Bogdanovic (Šaltkalvių 66 – 59, tel. +370670-87-607), nei iš buvusio namo administratoriaus UAB Naujininkų Ūkio, nei iš dabartinio namo administratoriaus – mažos firmelės UAB Maxservice, nei iš jų visų veiklą prižiūrinčio valdiško organo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos.

Minėtas telefonas . +370670-87-607 niekad neatsako, į SMS neatrašoma, prie buto Nr. 59 prieiti neįmanoma, ten niekas neatidaro durų.

Bet ant popierius egzistuoja fikcinis „ įgaliotinis Vitalij Bogdanovič“.

Susidaro įspūdis, kad įgaliotinis Vital Bogdanoič – „мертвая душа “(mirusi dušė), nes jo niekas nematė, ir niekas net negali apibudinti, kaip jis atrodo. O gal asmuo „Vitalij Bogdanovč“ iš tikro jau seniai miręs, o jo tapatybę kažkas pasinaudojo, ir įrašė jį į įgaliotinius, nes kažkas buvo labai suinteresuotas.

Kaip visada viskas daroma Naujininkuose (Naujininkų seniūno 75 –kerių metų amžiaus Benedikto Citovič valdose), gyventojų parašai, „renkant“ šio namo įgaliotinį, buvo suklastoti.

Nors sutinkant su įstatymine baze, TEISĘ RINKTI NAMO ĮGALIOTINĮ turi TIK BUTŲ SAVININKAI.

Nuomininkai, kvartirantai, draugai, padružkės, sabutylnikai, prostitučių klubai, neturi teisės balsuoti per susirinkimą, nebent jie turi notariškai patvirtintą buto savininko įgaliojimą.

Praeiviai -alkoholikai, narkomanai, kiti „stebėtojai“, gali aišku, stebėti susirinkimą, bet jie neturi balsavimo teisės, juolab neturi būti perkami jų balsai už alkoholio butelį ar kitą atlygį, kai trūksta balsų dėl bendro skaičiaus.

Kiekvienas buto savininkas turi TIK VIENĄ BALSĄ.

Butų savininkai turi būti informuoti apie susirinkimą pasirašytinai, įstatymų nustatyta tvarka.
Butų savininkai turi teisę balsuoti per susirinkimą atviru balsavimu, arba iš anksto raštu, pateikiant savo raštišką balsą, arba paštu, įstatymų nustatyta tvarka.

Kiekvienas buto savininkas turi teisę susipažinti su susirinkimo protokolu įstatymų nustatyta tvarka, turi teisę (savo lėšomis) daryti minėto protokolo kopijas.
Kiekvienas buto savininkas turi teisę įsitikinti, ar už jį niekas be jo žinių nepasirašė, ar nebuvo suklastotas jo parašas, o taip pat, ar nebuvo padaryta kitų tyčinių ir/ar netyčinių klaidų susirinkimų protokole.

Viso šito NEBUVO ĮVYKDYTA, renkant namo įgaliotinį adresu Šaltkalvių 66, Vilnius, Naujininkai.

Velykos – prisikėlimų stebuklas.

Gal jums, gerb. šio forumo dalyviai, pavyks, prikelti iš mirusiųjų 66 namo įgaliotinį Vitalij Bogdanovič ir pasveikinti jį su Sv. Vėlykom?

Pabandom visi kartu jam paskambinti telefonu: 8-670-87-609: įgaliotinį, aaa-uuu, prabusk, ar tu gyvas ar ne?


Gairės: Vilniaus m. Saltkalviu g.66 namo igaliotinis Vilniaus m. savivaldybes administracijos pastatu valdymo skyrius
Skundo komentavimas
įrašykite šį Captcha image tekstą
Skaityti komentarus